Het plaatsen van een bestelling

Met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
heeft Ben Stempher de plicht op zich genomen om voor de volgende onderdelen deze verordening in acht te nemen.

 1. Ben Stempher en alle medewerkers binnen de organisatie zijn zich ervan bewust dat, binnen het kader van de AVG, zorgvuldig met al Uw gegevens wordt omgegaan.
 2. Ben Stempher en alle medewerkers zijn op de hoogte van Uw privacy rechten.
 3. Ben Stempher en alle medewerkers zullen de door U verstrekte gegevens voor het verwerken van de opdracht alleen gebruiken voor het doel waarvoor U ze beschikbaar stelt.
 4. Ben Stempher heeft de website dusdanig aangepast dat maximale bescherming van de door U ingevulde gegevens gewaarborgd is.
 5. Ben Stempher zal de door U verstrekte gegevens na het uitwerken van de opdracht bewaren tot aan het eind van de uitvoeringopdracht. Daarna worden de gegevens vernietigd.
 6. Ben Stempher als dusdanig zal functioneren als Functionaris Gegevensbescherming. Hij kan derhalve deze taak delegeren aan een van zijn medewerkers.
 7. Ben Stempher zal alles in het werk  stellen om zijn systeem dusdanig in te stellen dat Uw gegevens veilig zijn.
  Problemen zullen aan de Autoriteiten Persoonsgegevens gemeld worden.
 8. Ben Stempher zal van de opdrachtaanvrager vragen akkoord te gaan, dat de versterkte gegevens gebruikt mogen worden voor het uitvoeren van de opdracht.
 9. Ben Stempher zal de door U verstrekte gegevens niet gebruiken voor nevendoeleinden.

 

 
 
 
© 2021 Copyright VOF Bloembinderij Ben Stempher